Kalite Politikamız

ANASAYFA Kalite Politikamız


KALİTE POLİTİKAMIZ

* Müşterilerimize Kalite + Maliyet + Teslimat konusunda İstediklerini planlı bir üretimle zamanında uygun ölçülerde vermek.

* İç ve dış rekabet koşullarını gözeterek, maliyetlerin en düşük seviyelerde tutulmalarını sağlamak.

* Müşterilerimize üretimimiz hakkında bilgi vermek.

* Takım ruhunu ön planda tutmak için bireyin sorumluluğunun Sadece kendi işiyle sınırlı olmadığı, herkesin sapmalara ve olumsuzluklara müdahale ettiği ekip çalışmasını yaymak.

* Kalite Yönetim Sistemindeki süreç parametre hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.

* Bu hedeflerimize ulaşırken; İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili alınması zorunlu her önlemi almak.

Bir Kalite Yönetim Sistemi kurarak ürettiğimiz bütün ürünlerde kalitenin sürekli artırılması ana politikamızdır.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

Polat Metal, çevreye faydalı, tekrar işlenebilen ve geri kazanılabilen üretim sürecinde, çevresel farkındalık ve çevre koruma kriterlerini tüm proses ve faaliyetlerine uygulayarak aşağıdaki çevre politikasını benimsemiş bulunmaktadır;

- Çevre kanunları, yönetmelik ve ilgili hükümlere uymak,

- Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutmak, geri kazanımı özendirmek,

- Enerji, hammadde ve doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutarak verimli kullanılmasını sağlayamak,